Acer Aspire A514-52-37H1 macOS Catalina 黑苹果

基于 黑果小宾的EFI 和 macOS Catalina 10.15.7 修改而来的EFI文件

特别感谢 Daliansky 提供黑果小宾的EFI

若无法访问下方网页,点击这里跳转至该网页